Impressum

Julkaisutiedot

SEVERIN Elektrogeräte GmbH
Röhre 27
D-59846 Sundern

Puh.: +49 (0) 2933 - 98 20
Faksi: +49 (0) 2933 - 98 23 33
Sähköposti: information@severin.de

Yritysjohto: Ulrich Cramer, Christian Strebl
Handelsregister Arnsberg, HRB-Nr. 232
Alv-numero: DE 123 88 05 15

Vastuuvapauslauseke

Verkkosivuston sisältö

SEVERIN Elektrogeräte GmbH (jäljempänä SEVERIN) ei vastaa millään tavoin annettujen tietojen ajanmukaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Kaikki tiedot sitoumuksetta. SEVERIN pidättää itsellään oikeuden muuttaa, poistaa tai julkaista ajoittain tai kokonaan verkkosivuston osia tai niiden koko sisällön.

Hyperlinkit

Tämä verkkosivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille, joiden sisältöön SEVERIN ei voi vaikuttaa. Linkitettyjen sivujen sisällöstä vastaa aina kulloinenkin taho.

Tekijänoikeus

Tämän verkkosivuston sisältämät grafiikat, asiakirjat, videoklipit ja tekstit on suojattu tekijänoikeuslailla. Niiden kopiointi tai käyttö erityisesti muissa elektronisissa tai painetuissa julkaisuissa on kielletty ilman SEVERIN kirjallista lupaa.

Suunnittelu ja toteutus

Neuvonta, suunnittelu, verkkosivujen suunnittelu ja ohjelmointi.